BEMUTATKOZÁS | PARTNEREK | NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK | REFERENCIÁK | PUBLIKÁCIÓK | KAPCSOLAT

TÁRSASÁGI JOG (CÉGJOG)

Walde Ügyvédi Iroda közreműködik gazdasági társaságok (Rt, Kft., Bt., Kkt.), és külföldiek magyarországi leányvállalatainak alapításában, non-profit szervezetek (Alapítványok, Egyesületek, Közhasznú társaságok) létrehozásában, valamint belső ügyrendek (igazgatósági, felügyelő bizottsági) elkészítésében, üzletrész- és részvény átruházással, cégek egyesülésével és szétválásával, cégfelvásárlásokkal (M&A) kapcsolatos dokumentumok elkészítésében, valamint gazdasági társaságok jogi átvilágításában (Due Diligence).

Irodánk állandó és eseti megbízás alapján vállalja cégek képviseletét a polgári jog valamennyi területén, illetve jogi tanácsadói feladatok folyamatos ellátását.

GAZDASÁGI JOG

Komplex jogi szolgáltatás nyújtásával a gazdasági terület szereplőit segítjük a stratégiai tervezéstől, illetve egy-egy jogi probléma felmerülésétől annak megoldásáig. A cég  vagy cégcsoport működése során felmerülő valamennyi jogi kérdés megoldásában segítséget nyújtunk, a cégalapítástól, a hazai és nemzetközi szerződések elkészítésén át a peres ügyekben való bírósági és választott bírósági képviseletig. Az Iroda több ügyfél esetében ellátja a "jogi osztály" feladatait, azaz a jogi ügyek teljes körű ügyintézését

POLGÁRI JOG

Irodánk ügyfelei elsősorban a gazdasági élet szereplői közül kerülnek ki, illetve olyan magánszemélyek, akik a polgári jog valamennyi jogterületén igénybe veszik szolgáltatásainkat, így szerződéskötéseknél, családjogi és öröklési ügyekben, illetve jogviták békés és peres eljárás keretében történő megoldásában. E körbe tartoznak az alábbi szolgáltatások:  jogi tanácsadás, szerződések készítése, végrendelet készítése, ügyvédi letétkezelés, illetve jogvitákban való ügyféli képviselet bírósági és választott bírósági illetve hatósági eljárásokban.

INGATLANJOG

Irodánk munkatársai az ügyvédi gyakorlat során az ingatlanjog valamennyi területén szereztek tapasztalatokat, így többek között lakások, házak, társasházi öröklakások, garázsok, tetőterek üdülő- és lakótelek, mezőgazdasági ingatlanok adásvétele, cseréje, ajándékozása, öröklési, ügyek intézése, társasházak alapítása, társasházak jogi képviselete, telekalakítási eljárások, ingatlankivásárlási megállapodások (eszköz- és cégvételek, ezen belül üzletrész- és részvényvásárlások, felszámolási, egyéb árverési kivásárlások) valamint a fentiekhez kapcsolódó peres gyakorlat folytatása, illeték, személyi jövedelemadó és egyéb hatósági eljárásokban történő képviselet.

Tevékenységünk felöleli az ingatlan megszerzésekor szükséges jogi átvilágítási feladatok elvégzését, az ingatlan adás-vételi szerződések, irodák és üzlethelyiségek bérletére valamint a beruházási és vállalkozási szerződések elkészítését, véleményezését.

MUNKAJOG

Irodánk rendszeresen nyújt jogi tanácsadást munkáltatók és munkavállalók részére munkajogi kérdésekben, ideértve a munkaszerződések, kollektív szerződések elkészítését, véleményezését, illetve a munkaszerződés megszüntetésével kapcsolatos jogviták rendezését (munkaügyi per), cégek közötti munkajogi jogutódlási kérdésekben történő tanácsadást, valamint külföldi munkavállalók belföldi foglalkoztatásának engedélyeztetését.

BANKJOG

Az elmúlt években az Iroda egyik kiemelt szakterületévé vált a banki és pénzügyi szolgáltatások joga, valamint az értékpapírjog. Az Iroda bankjogi gyakorlata a szolgáltatások széles körét foglalja magában. Ezek közé tartozik pl. szindikált és nem szindikált hitelügyletek, projektfinanszírozás, pénzintézetek hitel-, kölcsön- és biztosítéki formaszerződéseinek megszerkesztése, tanácsadás értékpapírügyletekkel kapcsolatosan, valamint pénzmosási szabályzatok készítése. Az Iroda fennállása alatt szerzett gyakorlati tapasztalatokon felül dr. Walde Zsolt irodavezető a bank-szakjogászi diploma megszerzésével az elméleti hátteret is biztosítja.

PERES ELJÁRÁSOK

Irodánk rendszeresen ellátja gazdasági társaságok és magánszemélyek perbeli jogi képviseletét polgári, közigazgatási, gazdasági, munkaügyi valamint esetenként családjogi perekben, és választott bíróságok előtti eljárásokban.

ADÓJOG, OFF-SHORE

Az adózás mindenkit érintő kérdés. Irodánk cégek és magánszemélyek részére hazai és nemzetközi adótervezéssel és adó optimalizálással kapcsolatos tanácsadást is nyújt. Irodánk segít a vállalati adóügyek törvényes keretek között tartásában, az optimális adószint megtervezésében. Együttműködünk a cég hazai és külföldi könyvelőjével, könyvvizsgálójával, de szükség esetén mi is tudunk megfelelő szakembert biztosítani a szükséges munka elvégzéséhez.

Irodánk külföldi partnerirodái segítségével közreműködik külföldi cégalapításokban a környező országokban vagy akár a tengeren túlon. Ezen felül közreműködünk a világ bármely pontján off-shore besorolású cégek alapításában vagy megvásárlásában.

Irodánk mottója: Az off-shore cégek gazdasági célból történő használata nem adócsalás, csak az optimális adó megfizetésének eszköze.